Posted by admin

Główne metody wykonywania wyceny firm
Odpowiednio przeprowadzona wycena przedsiębiorstwa ma ogromne znaczenie, jeśli chce się ją później zastosować chociażby przy transakcji sprzedaży. Z tego też powodu przede wszystkim należy wybrać sprawdzonych specjalistów, którzy zajmą się tą sprawą, z doświadczeniem i praktyką przy realizacji tego typu zleceń. Najdrobniejszy nawet szczegół, na przykład taki jak utrata wartości aktywów ma ogromne znaczenie, co potem w dużym stopniu może zaważyć na ostatecznej wartości. Sporo zależy też od rodzaju przyjętej wyceny, obecnie najpopularniejsze są trzy z nich. Porównawcza metoda opiera na tym, że wartość danej firmy szacuje się w oparciu o konkurencyjne podmioty funkcjonujące w branży sprzedającego. W metodzie majątkowej sumuje się wszystkie aktywa firmy, a następnie zmniejsza uzyskaną wartość o pasywa. Stosowaną dość często przez finansistów jest również dochodowa metoda, przy niej z kolei podstawą są zakładane wpływy danej firmy, zmniejszone o wydatki związane z prowadzenie działalności.

Artykuły sponsorowane

Comments are closed.