Posted by admin

Szybka oraz profesjonalna wycena firm
Sprawna oraz profesjonalna wycena firm zapewniona jest przez markę Cann Advisory. Prace zrobione są przez wykwalifikowanych ekspertów, podchodzących do zleceń priorytetowo. Zleceniodawcy mogą spodziewać się, że wszystko będzie zrealizowane na wysokim poziomie. Eksperci wyceniają: spółki, wydzielone działy firm, pakiety większościowe i mniejszościowe spółek, a również projekty inwestycyjne. Usługa może odnosić się do: mniejszych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, firm z sektora średniego i do dużych przedsiębiorstw oraz spółek. Zawsze w trakcie czynności jaką jest wycena spółek wdrażane są metody odpowiednie dla zamierzeń klienta. Specjaliści w dodatku uwzględniają aktualną kondycję ekonomiczną firmy. Doświadczenie specjalistów pozwoli na wszechstronne podejście, jak i na to, by analizować wyceny firm opracowane przez odrębnych specjalistów. Do Cann Advisory można zgłaszać się, kiedy: ma mieć miejsce nabywanie lub wyprzedanie przedsiębiorstwa, zaplanowana jest fuzja spółki, planuje się podział przedsiębiorstwa albo wszechstronne planowanie podatkowe. Inne powody to: ma miejsce postępowanie na polu prawnym, następuje emisja nowych akcji lub udziałów w spółce, konieczna jest analiza zaplanowanych opcji strategicznych, czy przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych. Wycena jest kompleksowa i zawiera: wycenę nieruchomości oraz maszyn. Z tego względu pozwoli na efektywne zrealizowanie strategii przedsiębiorstwa, bez jakiegokolwiek niebezpieczeństwa. Cann Advisory to marka polecana w branży.

+Reklama+

Comments are closed.